ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เพิ่มเติม

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปของเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม
  1. คำจำกัดความ

1.1 “ตามสั่ง.คอม หรือ TAMZANG.COM” ในสัญญานี้ หมายถึง บริษัท บิลเลี่ยน ไมโคร จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทยและมีสำนักงานตั้งอยู่ 77/176 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนกรุงธนบุรี    แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 เป็นผู้ให้บริการข้อมูลร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มตามสั่ง.คอม

1.2 “สินค้าและบริการ” ในสัญญานี้หมายถึง สินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้ง รายการเมนูอาหารต่างๆ ที่ร้านค้าสมาชิกของ ตามสั่ง.คอม ได้ลงประกาศขายผ่านทางเว็บไซต์ของ ตามสั่ง.คอม เท่านั้น

1.3 “DRIVER หรือ คนขับ” ในสัญญานี้หมายถึง คนขับ รับ-ส่ง สินค้าและบริการ ตามที่ตกลงรับงานรับ/ส่ง สินค้าและบริการ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นของ ตามสั่ง.คอม

1.4 “ร้านค้าผู้ประกอบการ” ในสัญญานี้หมายถึง ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่สมัครสมาชิกและลงทะเบียนไว้กับ ตามสั่ง.คอม และได้รับหมายเลข ID เฉพาะของร้านค้านั้นๆ ในระบบของ ตามสั่ง.คอม แล้ว

1.5 “การรับ-ส่ง สินค้าและบริการ” ในสัญญานี้หมายถึง การรับ/ส่ง สินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าผู้ประกอบการตามสั่ง ID โดย DRIVER หรือ คนขับ ที่เข้าร่วม ตามการเรียกใช้บริการจากลูกค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม เท่านั้น

1.6 “ลูกค้า” ในสัญญานี้หมายถึง ผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆ

1.7 “แพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่น” ในสัญญานี้หมายถึง เว็บไซต์ตามสั่ง.คอมหรือแอพพลิเคชั่น ตามสั่ง.คอม สำหรับร้านค้าผู้ประกอบการ ลูกค้า และDRIVER หรือ คนขับ ที่เข้าร่วมซึ่งเปิดให้สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง App Store และPlay Store

1.8 “คำสั่งซื้อ” ในสัญญานี้หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าและบริการของลูกค้ากับร้านค้าบนแพลตฟอร์มของ ตามสั่ง.คอม

1.9 “เว็บไซต์” ในสัญญานี้หมายถึง https://www.tamzang.com หรือ https://www.ตามสั่ง.com


  1. ข้อกำหนดและความรับผิดชอบของลูกค้า

2.1 ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2.2 ลูกค้าสามารถแชร์ประสบการณ์และความพึงพอใจ รวมทั้งสามารถให้คะแนนร้านค้าต่างๆได้และสามารถสร้างร้านค้า-อัพเดตข้อมูลต่างๆของร้านค้าของตัวเองได้และสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆผ่านทาง     ตามสั่ง.คอม ได้

2.3 ลูกค้ายอมรับว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์หรือได้รับมอบอำนาจในการสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆจาก         ตามสั่ง.คอม และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการใช้งานเว็บไซต์แล้ว

2.4 ลูกค้าตกลงที่จะรับสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงการชำระเงินตามคำสั่งซื้อที่ลูกค้าได้กระทำลงไป ตามที่ได้สั่งออเดอร์ไว้ใน ตามสั่ง.คอม

2.5 ลูกค้าตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดไว้ในระบบของ ตามสั่ง.คอม ดังต่อไปนี้

2.5.1 อีเมลล์ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ ของลูกค้า

2.5.2 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ ของผู้รับ

2.6 ลูกค้าจะยินดีรับผิดชอบต่อข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าได้โพสต์ไว้บนเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม ทั้งเนื้อหาและรูปภาพต่างๆทั้งที่มีลิขสิทธิ์ของตัวเองและของผู้อื่น โดยข้อพิพาทต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจะไม่เกี่ยวข้องกับทาง  ตามสั่ง.คอม ใดๆ ทั้งสิ้น


  1. ข้อกำหนดและความรับผิดชอบของร้านค้าผู้ประกอบการ
        3.1 ร้านค้าผู้ประกอบการ สามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม ได้ฟรี

3.2 ร้านค้าผู้ประกอบการ ยินยอมตกลงในเอกสารการสมัครร้านค้าและแนบเอกสารต่างๆ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของเว็บไซต์และยินยอมให้ เว็บไซต์ สามารถนำข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการแนะนำร้านค้า เช่น รูปภาพ ภาพถ่าย ข้อมูลร้าน ชื่อ/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่งที่ตั้ง อีเมลล์ ข้อมูลช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น facebook/Line ID/Twitter ฯลฯ รวมถึงรายการสินค้าของร้านค้า สามารถนำเข้าสู่ระบบของ ตามสั่ง.คอม ได้โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดหรือละเมิดสิทธิ์แต่อย่างใดและตกลงว่าจะไม่ทำการฟ้องร้องในภายหลังเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น

3.3 ร้านค้าผู้ประกอบการ สามารถลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของร้านค้าผ่านทาง WWW.ตามสั่ง.คอม และเมื่อได้รับการอนุมัติจากทางเว็บไซต์ ร้านค้าฯ จะได้รับหมายเลข ตามสั่ง ID จากทางเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นร้านค้าหรือผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการให้เว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม ทำการโปรโมทร้านค้าให้หรือต้องการฟังก์ชั่นการทำงานของระบบงาน ที่นอกเหนือจาก ระบบงานที่ตามสั่ง.คอม ได้เตรียมไว้ให้เป็นพื้นฐาน ทางบริษัทฯ อาจจะมีคิดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

3.4 ร้านค้าผู้ประกอบการ ที่ยังไม่มีข้อมูลร้านค้าในระบบ ตามสั่ง.คอม สามารถสร้างร้านค้าได้เอง และ ทำการยืนยันการเป็นเจ้าของร้าน ก่อนดำเนินการ ซื้อ-ขาย สินค้า ผ่านระบบ ของ ตามสั่ง.คอม

3.5 ร้านค้าผู้ประกอบการ จะได้รับหมายเลขรหัส ตามสั่ง ID เฉพาะของร้านค้านั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านค้านั้นๆ

3.6 ร้านค้าผู้ประกอบการ เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากเว็บไซต์ตามสั่ง.คอม หรือจาก DRIVER แล้วต้องจัดทำอาหารตามรายการคำสั่งซื้ออย่างถูกต้องและสะอาด รวดเร็ว พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการขนส่งไปยังลูกค้า

3.7 การรับชำระค่าสินค้าและบริการ

3.6.1 ร้านค้าผู้ประกอบการ จะได้รับชำระค่าสินค้าตามคำสั่งซื้อของ ตามสั่ง.คอม โดย DRIVER หรือ คนขับ จะทำการชำระเงินค่าสินค้าเป็นเงินสดเมื่อได้รับสินค้าจากร้านค้า

3.6.2 ร้านค้าที่ลงทะเบียนรับชำระเงินผ่านระบบออนไลน์กับทางเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม สามารถเลือกการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยทางเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม จะเป็นผู้ชำระค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้าและผู้ประกอบการร้านค้าโดยตรง ตามรอบกำหนดการชำระเงินของบริษัทฯ

3.8 ร้านค้าผู้ประกอบการ จะต้องทำการตรวจสอบและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รายการสินค้า จำนวนสินค้าและราคาสินค้า ในระบบของ ตามสั่ง.คอม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า

3.9 ร้านค้าผู้ประกอบการ สามารถโปรโมทร้านค้าและสินค้า ผ่านทาง ตามสั่ง.คอม ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการอื่นๆ ของเว็บไซต์ได้ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่างเพิ่มเติมได้ สอบถามได้ที่ admin@tamzang.com หรือ โทร. 02 408 4715)


  1. ข้อกำหนดและความรับผิดชอบของ DRIVER
**เอกสารสมัครของคนขับ        
  1. ข้อยกเว้นในความรับผิดชอบของ ตามสั่ง.คอม

5.1 ตามสั่ง.คอม จะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายและการการสูญเสียทุกประการ ซึ่งสืบเนื่องหรือมีความเกี่ยวข้องจาก

5.1.1 ความล่าช้าในการจัดส่ง ทุกกรณี

5.1.2 เหตุการณ์ซึ่งนอกเหนือจากการควบคุม เช่น สภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้วง สงคราม อุบัติเหตุ การจราจรติดขัด ยานยนต์เสียหาย และเหตุการณ์อื่นที่มิอาจรู้ล่วงหน้าได้

5.1.3 ความผิดพลาดหรือการละเลยของบุคคลอื่น เช่น โดยผู้รับของ โดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือโดย ตัวแทนที่ได้รับการว่าจ้าง หรือได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนจากลูกค้า

5.1.4 ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์นั้นไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง หรือไม่มีการป้องกันโดยลูกค้าผู้ส่งตามที่ควร

5.1.5 การเสียหายใดๆซึ่งเกิดจากคนขับรถที่เข้าร่วมโดยไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขนส่ง

5.1.6 กรณีมีผู้ที่ใช้ถนนได้รับความเสียหาย อันเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่มีข้อมูลที่ระบุชี้ชัด และไม่มีข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุหรือหากมีข้อมูลแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทาง ตามสั่ง.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการช่วยติดตามคนขับรถร่วมเพื่อมารับผิดชอบจากกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

5.1.7 ตามสั่ง.คอม จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับรสชาติอาหารหรือความสมบูรณ์ของอาหารตามเมนูที่ได้แสดงไว้ของร้านค้าหรือผู้ประกอบการ หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นทางเว็บไซต์จะทำได้เพียงประสานงานระหว่างลูกค้ากับร้านค้าเท่านั้น

5.1.8 ตามสั่ง.คอม จะไม่รับผิดชอบต่อการการกระทำใดๆ ก็ตามที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดศิลธรรมอันดี หรือ ผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกประการ

5.1.9 ตามสั่ง.คอม สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เมื่อมีเหตุพิพาทเกิดขึ้นโดยมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานของรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่อย่างใด


  1. การเรียกร้องค่าเสียหาย

6.1 การเรียกร้องต้องมีการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่การส่งสินค้าเสร็จสิ้นมิฉะนั้นเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

6.2 การพิจารณาความเสียหายต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม เท่านั้น

6.3 การเรียกร้องต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามรายละเอียดข้อมูลด้านล่างโดย ส่งมาที่อีเมลsupport@tamzang.com โดยมีการระบุเลขที่คำสั่งซื้อและข้อมูลติตต่อของผู้เรียกร้อง หลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการชำระเงิน รูปถ่ายสินค้าที่เกิดความเสียหายและสำเนาหน้าสมุดบัญชีที่จะให้ชำระค่าเสียหาย โดยกำหนดค่าเสียหายสูงสุด 1,000 บาทหรือตามยอดคำสั่งซื้อนั้นๆ


  1. การประกันการชดใช้ค่าเสียหาย

7.1 ลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากความต้องการ การเรียกร้อง การกระทำ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าปรับ หรือภาษีต่างๆที่อาจเกิดขึ้น หรือมีผลเกี่ยวข้องกับการให้บริการของตามสั่ง.คอม

7.2 ตามสั่ง.คอม ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ในอนาคตโดยจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทาง ตามสั่ง.คอม

7.3 ตามสั่ง.คอม ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า


  1. ข้อกำหนดเรื่องภาษีอากร

8.1 กำหนดการจัดส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ทางไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเลคโทรนิค)

8.1.1 บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงินภายใน 7-15 วันหลังจากได้รับเงินแล้ว

8.1.2 บริษัทฯ จะทำการสรุปยอดการใช้งานรายเดือนและออกใบกำกับภาษีโดยรวมยอด

8.2 บริษัทฯ ดำเนินการส่งสรุปรายงานการใช้งานรายเดือน (Monthly Statement) ให้กับ DRIVERและลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน ในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป

8.3 กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่, ที่อยู่จัดส่งเอกสาร และอีเมล์ในการจัดส่งเอกสาร สามารถแจ้งดำเนินการได้ที่ Support@tamzang.com

8.4 ช่องทางการติดต่อฝ่ายบัญชีเรื่องใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี สามารถติดต่อได้ที่   โทร. 02-4084715

8.5 ข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป


ข้อกำหนดต่างๆ ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและเป็นประโยชน์ต่อ ลูกค้า ร้านค้า และ เว็บไซต์ ซึ่งทาง ตามสั่ง.คอม จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นครั้งคราวต่อไป