ข้อตกลงการใช้งานทั่วไป

ข้อกำหนดทั่วไป

การสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์

1.1 การสมัครสมาชิก “ตามสั่ง” ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
1.2 ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องใช้ “ชื่อ” เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหรือตัวเลขเท่านั้น
1.3 ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบ โดยเฉพาะอีเมล์เพื่อใช้ยืนยันในการสมัครสมาชิก
1.4 สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
1.5 “ตามสั่ง” ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
1.6 “ตามสั่ง” ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
1.7 ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
1.8 สมาชิกยินยอมที่จะรักษาและปรับปรุงข้อมูลที่เป็นความจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับผู้ใช้งานเองตามที่ได้รับแจ้งจากขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1.9 สมาชิกมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของสมาชิกสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่ทำโดยสมาชิกหรือบุคคลที่ใช้บัญชีของสมาชิก สมาชิกตกลงที่จะปกป้องรหัสผ่านของสมาชิกจากการเข้าถึงโดยผู้อื่น สมาชิกยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากบุคคลอื่น เนื่องจากบุคคลอื่นใช้บัญชีของสมาชิกเนื่องจากสมาชิกไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการปกป้องรหัสผ่านของสมาชิก

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

2.1 การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าสมาชิกยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ “ตามสั่ง” ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ตามสั่ง.com (Tamzang.com) ข้อกำหนดในการให้บริการที่ปรับเปลี่ยนจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ และสมาชิกยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการฉบับใหม่ที่โพสต์ต่อไป สมาชิกมีหน้าที่ในการรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ
“ตามสั่ง” จะไม่รับผิดชอบและรับรองเนื้อหาในการโพสต์ใดๆ ที่ทำโดยผู้ใช้รายอื่นในเว็บไซต์ รวมถึงความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นกับสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์โดยบุคคลที่สามบนเว็บไซต์
2.2 ตามสั่ง.com (Tamzang.com) มีสิทธิ์ที่จะแก้ไข, ปรับปรุง โดยไม่ต้องแจ้งข้อความใดๆ
2.3 ทุกความคิดเห็นจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ
2.4 โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ลามกอนาจาร ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยกหรือกระทบกระเทือนถึงสถาบันฯ อันเป็นที่เคารพ รวมทั้งการโพสรูปพระบรมฉายาลักษณ์ เพราะจะทำให้พระบรมฉายาลักษณ์อยู่ต่ำกว่าโลโก้ตามสั่ง ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสม
2.5 สมาชิกห้ามใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศไทย
2.6 ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิส่วนบุคคลสิทธิในการประชาสัมพันธ์สิทธิในความลับทางการค้าหรือสิทธิ์อื่นใดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
2.7 ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตตามที่พิจารณาโดย “ตามสั่ง” ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว
2.8 ห้ามโพสต์หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่หรือนามสกุลของบุคคลใด
2.9 ห้ามโพสต์สิ่งที่อาจเป็น "สแปม" ตามที่พิจารณาโดย “ตามสั่ง” ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว
2.10 ห้ามแอบอ้างบุคคลอื่นเมื่อโพสต์เนื้อหา
2.11 ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ ใช้ข้อมูลประจำตัวของสมาชิกเพื่อโพสต์หรือดูความคิดเห็น
2.12 ห้ามสนับสนุนให้บุคคลอื่นเข้าร่วมในกิจกรรมที่ต้องห้ามตามที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้
2.13 ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขทุกความคิดเห็นโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ
2.14 ตามสั่ง.com (Tamzang.com) จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้ปลอดภัยที่สุด และจะป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไปใช้ในทางที่ผิด การนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก นอกจาก ตามสั่ง.com (Tamzang.com) จะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.15 เครื่องหมายการค้าโลโก้และเครื่องหมายบริการทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าของ “ตามสั่ง” และ/หรือ บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน (รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ผู้ใช้งานหรือสมาชิกไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ใหม่ อัปโหลด โพสต์ ส่งแจกจ่าย หรือแก้ไขเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่ว่าด้วยวิธีใด การใช้เครื่องหมายการค้า “ตามสั่ง” ในเว็บไซต์อื่นๆ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์มีลิขสิทธิ์


วีดีโอแนะนำวิธีสมัครเป็นคนส่งสินค้า