fbpx

ข้อตกลงการใช้งานทั่วไป

ข้อกำหนดทั่วไป

การสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์

1.1 การสมัครสมาชิก “ตามสั่ง” ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
1.2 ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องใช้ “ชื่อ” เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหรือตัวเลขเท่านั้น
1.3 ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบ โดยเฉพาะอีเมล์เพื่อใช้ยืนยันในการสมัครสมาชิก
1.4 สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
1.5 “ตามสั่ง” ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
1.6 “ตามสั่ง” ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
1.7 ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
1.8 สมาชิกยินยอมที่จะรักษาและปรับปรุงข้อมูลที่เป็นความจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับผู้ใช้งานเองตามที่ได้รับแจ้งจากขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1.9 สมาชิกมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของสมาชิกสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่ทำโดยสมาชิกหรือบุคคลที่ใช้บัญชีของสมาชิก สมาชิกตกลงที่จะปกป้องรหัสผ่านของสมาชิกจากการเข้าถึงโดยผู้อื่น สมาชิกยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากบุคคลอื่น เนื่องจากบุคคลอื่นใช้บัญชีของสมาชิกเนื่องจากสมาชิกไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการปกป้องรหัสผ่านของสมาชิก

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

2.1 การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าสมาชิกยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ “ตามสั่ง” ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ตามสั่ง.com (Tamzang.com) ข้อกำหนดในการให้บริการที่ปรับเปลี่ยนจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ และสมาชิกยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการฉบับใหม่ที่โพสต์ต่อไป สมาชิกมีหน้าที่ในการรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ
“ตามสั่ง” จะไม่รับผิดชอบและรับรองเนื้อหาในการโพสต์ใดๆ ที่ทำโดยผู้ใช้รายอื่นในเว็บไซต์ รวมถึงความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นกับสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์โดยบุคคลที่สามบนเว็บไซต์
2.2 ตามสั่ง.com (Tamzang.com) มีสิทธิ์ที่จะแก้ไข, ปรับปรุง โดยไม่ต้องแจ้งข้อความใดๆ
2.3 ทุกความคิดเห็นจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ
2.4 โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ลามกอนาจาร ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยกหรือกระทบกระเทือนถึงสถาบันฯ อันเป็นที่เคารพ รวมทั้งการโพสรูปพระบรมฉายาลักษณ์ เพราะจะทำให้พระบรมฉายาลักษณ์อยู่ต่ำกว่าโลโก้ตามสั่ง ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสม
2.5 สมาชิกห้ามใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศไทย
2.6 ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิส่วนบุคคลสิทธิในการประชาสัมพันธ์สิทธิในความลับทางการค้าหรือสิทธิ์อื่นใดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
2.7 ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตตามที่พิจารณาโดย “ตามสั่ง” ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว
2.8 ห้ามโพสต์หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่หรือนามสกุลของบุคคลใด
2.9 ห้ามโพสต์สิ่งที่อาจเป็น “สแปม” ตามที่พิจารณาโดย “ตามสั่ง” ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว
2.10 ห้ามแอบอ้างบุคคลอื่นเมื่อโพสต์เนื้อหา
2.11 ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ ใช้ข้อมูลประจำตัวของสมาชิกเพื่อโพสต์หรือดูความคิดเห็น
2.12 ห้ามสนับสนุนให้บุคคลอื่นเข้าร่วมในกิจกรรมที่ต้องห้ามตามที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้
2.13 ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขทุกความคิดเห็นโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ
2.14 ตามสั่ง.com (Tamzang.com) จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้ปลอดภัยที่สุด และจะป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไปใช้ในทางที่ผิด การนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก นอกจาก ตามสั่ง.com (Tamzang.com) จะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.15 เครื่องหมายการค้าโลโก้และเครื่องหมายบริการทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าของ “ตามสั่ง” และ/หรือ บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน (รวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ใหม่ อัปโหลด โพสต์ ส่งแจกจ่าย หรือแก้ไขเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่ว่าด้วยวิธีใด การใช้เครื่องหมายการค้า “ตามสั่ง” ในเว็บไซต์อื่นๆ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์มีลิขสิทธิ์

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “นโยบาย”  บังคับใช้นับตั้งแต่ท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ชื่อว่า ตามสั่ง.com และมีที่อยู่เว็บไซต์ ที่ https://www.tamzang.com หรือ https://www.ตามสั่ง.com   ผู้ควบคุมข้อมูลคือ บริษัท บิลเลี่ยน ไมโคร จำกัด มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 77/176 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105560174989 ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้ จะเรียกว่า “เรา หรือ “ตามสั่ง“  เราได้จัดทำนโยบายนี้ขึ้นเพื่ออธิบายถึงวิธีการ การเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูล การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเรา  

วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบทุกคน (PERSONAL INFORMATION) ที่เข้ามาใช้งานระบบของเรา ดังนั้น กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

นโยบายนี้ใช้กับ ผู้ใช้งานระบบทั้งหมด ประกอบด้วย ลูกค้า,ร้านค้าพาร์ทเนอร์,พาร์ทเนอร์คนขับรับ-ส่งสินค้า และ ตัวแทน (Agent) รวมเรียกว่า “ท่าน” 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ 

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ตามสั่ง หมายถึง ท่านตกลงและ ยินยอมให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น 

“ตามสั่ง” เก็บข้อมูล ใช้ข้อมูล เปิดเผยข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมประกอบด้วย 

1.1 การสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ทั่วไป  เราเก็บข้อมูล ดังนี้ ชื่อ,ที่อยู่,ชื่อผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน,หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร เขตไปรษณีย์, ที่อยู่อีเมลล์ (Email Address), เพศ, เชื้อชาติ, ศาสนา, วัน/เดือน/ปีเกิด, ความชอบส่วนตัว, ภาพถ่ายของท่าน, รายละเอียดบัตรเครดิต (ถ้ามีคำสั่งซื้อและเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต), หมายเลขประจำเครื่อง UDID (Unique Device Identifier),  หมายเลข IP  หรือตัวระบุอื่นๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนของสมาชิกได้ 

1.2 ในส่วนของพาร์ทเนอร์ ประกอบด้วย ร้านค้าและ คนขับรับ-ส่งสินค้า เราจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อ 1.1 ดังนี้ สำเนาทะเบียนรถ, สำเนาทะเบียนการค้า, รูปถ่ายหน้าร้าน, รูปถ่ายสินค้าและบริการ, สำเนาบัญชีธนาคาร,  ตำแหน่งของท่านบนระบบแผนที่ของเรา, หมายเลข IP, หมายเลขประจำเครื่องหรือ UDID (Unique Device Identifier)ของอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานในระบบของเราและหน้าเว็บเพจสังคมออนไลน์ เช่น Facebook/ Line/ Google   เป็นต้น

1.3 เก็บข้อมูลประเภทข้อความ เช่น การแสดงความคิดเห็น การให้คะแนน การสื่อสารผ่านออนไลน์ 

 1. แหล่งที่มาของข้อมูล
  1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้รับจากการที่ท่านสมาชิกให้ด้วยความสมัครใจกล่าวคือการสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเราซึ่งผู้ให้ข้อมูลคือ เจ้าของข้อมูลโดยตรงทั้งทางตรงและ ทางอ้อม (ให้ข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ของเรา)หรือ หน่วยงาน/ร้านค้า/สถานประกอบการที่ท่านทำงานอยู่รวมถึงพาร์ทเนอร์ของเรา
  2. ข้อมูลพาร์ทเนอร์ร้านค้าบางส่วนเราได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เปิดเผยต่อสาธารณะภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะดำเนินการด้วยตนเองและ/หรือวิธีการอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น Google Business หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน รวมถึงการอัพเดตข้อมูลร้านค้าหรือการแจ้งสิทธิ์การเป็นเจ้าของกิจการของเจ้าของเอง
  3. ข้อมูลที่เป็นข้อความต่างๆ ที่สื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ ตามสั่ง.com ท่านเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ให้ข้อมูลไว้ในระบบด้วยบัญชีข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง ทั้งนี้หมายความถึง การใช้คุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซลแทคและ เทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน เพราะการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น 
 2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1. การใช้ข้อมูลภายใน

เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ตามสั่ง จะใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อให้เราสามารถให้บริการท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

   1. ติดต่อท่านหรือให้บริการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น คูปอง นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้กิจกรรมของ เว็บไซต์ ตามสั่ง.com
   2. ใช้ในการประมวลผล คำสั่งซื้อสินค้าและบริการในระบบของเว็บไซต์ ตามสั่ง.com รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสมาชิก เช่น การจัดส่ง,การส่งทางไปรษณีย์หรือ ระบบขนส่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   3. การใช้ตำแหน่งที่ตั้ง ระบบ GPS TRACKING และ/หรือใช้เทคโนโลยี UDID (Unique Device Identifier) บนเครื่องสมาร์ทโฟน เพื่อระบุตัวตนของท่านและเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งและให้บริการที่ดีกับสมาชิก
   4. เพื่อประมวลผลข้อมูลการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Payment ผ่านระบบของ ตามสั่ง.com และเชื่อมต่อกับระบบ Payment Gateway ของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับ ตามสั่ง.com
   5. ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ตลาด สำหรับใช้ภายในหรือบุคคลภายนอก เพื่อพัฒนาระบบ ตามสั่ง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น
  1. การใช้ข้อมูลภายนอก
   1. ให้ข้อมูลส่วนบุคคลท่านกับบุคคลที่สามซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเรา(ร้านค้าและคนขับ)เฉพาะข้อมูลที่อำนวยความสะดวกเพื่อการประมวลผลการสั่งซื้อ ตามคำสั่งซื้อของท่านเท่านั้น เช่น ชื่อ,ที่อยู่,เบอร์โทรติดต่อ, รายการสินค้าตามคำสั่งซื้อและตำแหน่งบนแผนที่ของเรา เท่านั้น
   2. ใช้ในกรณีมีการร้องขอจากภาครัฐ ตามความจำเป็นตามข้อกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย,การดำเนินคดี หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงของชาติ เมื่อเราได้รับการร้องขอหรือรับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เราจะพิจารณาความจำเป็นและเปิดเผยเท่าที่เราเห็นว่าสมควร 
   3. เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้เมื่อเราพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเรา รวมทั้งการปกป้องการดำเนินงานของเรา เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขายกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา เราสามารถโอนข้อมูลทั้งหมดในระบบให้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้  
 1. การคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ดังนี้

  1. มีระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงโดยการใช้เครื่องแม่ข่ายที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
  2. มีการเข้ารหัสการรักษาความปลอดภัยของบัญชีส่วนตัวโดยใช้เทคโนโลยีการรหัสระดับสูงสุด

แต่ถึงแม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดทราบว่าไม่ว่าจะใช้ความพยายามอย่างไร ก็ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่ดีที่สุดหรือไม่มีข้อบกพร่องและ ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใดที่สามารถรับประกันการแทรกซึมหรือการใช้งานผิดประเภทอื่นๆ ข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยทางออนไลน์มีความเสี่ยงที่จะถูกแทรกซึมและนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมดถ้าคุณยังมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. นโยบายสำหรับผู้เยาว์

ผู้ปกครองตามกฎหมาย ไม่ควรอนุญาตให้ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา หากในกรณีที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ให้ถือว่าท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้นได้ และยินยอมและตกลงที่จะผูกพันต่อนโยบายนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์ ทั้งนี้ เมื่อท่านทราบว่าผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราและ ต้องการให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของผ้เยาว์ออกจากระบบของเรา กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่  Email : admin@tamzang.com 

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้จากระบบสมาชิกบนเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชั่นได้ ท่านสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลให้ทันสมัย สมบูรณ์ได้ตลอดเวลาที่เป็นสมาชิกอยู่ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นใด เช่น กฎหมายความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร กระทบเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทบกับสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น อีกทั้งท่านสามารถส่งคำร้องขอให้เราทำการยกเลิก/ระงับการใช้งานชั่วคราวของท่านได้ โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ Email : admin@tamzang.com 

 1. การใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก (Http Header) ที่ถูกสร้างขึ้นจากเว็บเบราว์เซอร์หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและได้ทำการบันทึกลงบนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่เราใช้งานเว็บไซต์ ใช้เพื่อจดจำ และ/หรือ รับข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบครั้งต่อไป 

เว็บบีคอน เป็นวัตถุหรือภาพขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งอยู่ในหน้าเว็บ แอปพลิเคชั่น หรืออีเมล และจะใช้ในการติดตามกิจกรรม นอกจากนี้ในบางครั้งจะเรียกว่า พิกเซล และ แท็ก

เราอาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และ เทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ตามสั่ง ในรวบรวมข้อมูลตามแต่วัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ใน นโยบาย นี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบและเพื่อเพิ่มประสบการณ์ออนไลน์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น 

ท่านสามารถกำหนดการตั้งค่าและการอนุญาตให้ใช้คุกกี้ได้ด้วยตัวท่านเองในเมนู ตั้งค่า เลือก ขั้นสูง เลือก การตั้งค่าเว็บไซต์ > คุกกี้ > เลือก บล็อก หรือ อนุญาต

 


วีดีโอแนะนำวิธีสมัครเป็นคนส่งสินค้า