รีวิว
รีวิว
รายละเอียดร้านค้า
แผนที่
รูปภาพ
 • คุณต้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 • จุลินทรีย์ ทีเอ็ม : ใช้ย่อยสลายฟางข้าว
  ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ปรับปรุงบำรุงดิน
  ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำ บำบัดน้ำเน่าเสีย ย่อยสลายเศษอาหารและตะกอนก้นบ่อสำหรับสัตว์น้ำ กำจัดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ
  ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน
  ผสมน้ำให้สัตว์กิน เช่น หมู ไก่ วัว ควาย แพะ แกะ ช่วยให้สัตว์ท้องไม่อืด มูลสัตว์ไม่เหม็น
  ผสมน้ำล้างคอกสัตว์ กรงสัตว์ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นและแมลงพาหะ

  ฮอร์โมนชีวภาพ (สำหรับผสมอาหารกุ้ง) : ช่วยให้กุ้งกินอาหารดี แข็งแรง โตไว และสามารถใช้ผสมอาหารให้กับสัตว์น้ำได้ทุกชนิด

  ฮอร์โมน รกหมู : ช่วยให้พืชแตกใบ ติดดอก ออกผลดี ขั้วเหนียวไม่ร่วงง่าย ช่วยป้องกันโรคจู๋ในข้าว ทำให้ต้นพืชแข็งแรง โตไว

  น้ำส้มควันไม้ : ช่วยป้องกันแมลง ทั้งทางการเกษตรและครัวเรือน ผสมน้ำอาบให้สัตว์เลี้ยงป้องกันแมลงภาหะ ช่วยรักษาโรกรากเน่าและโคนเน่าในพืช รักษาอาการยางออกในพืชบางชนิด เช่น มะนาว ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ช่วยปรุงน้ำตาลให้กับต้นพืช สำหรับไม้ผลจะทำให้รสชาดดี

  สารขับไล่แมลง : ช่วยขับไล่แมลงศัตรูทางการเกษตร เช่น หนอน เพลี้ย แมลงวันทอง เป็นต้น

  กากน้ำตาล (โมลาส) : ผสมอาหารให้สัตว์กิน เช่น วัว ควาย แพะ แกะ
  ใช้สำหรับขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก

 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.