รีวิว
รีวิว
รายละเอียดร้านค้า
รูปภาพ
  • คุณต้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

  • ผัดเผ็ดเก้ง จะให้รู้สึกถึงรสชาติเนื้อนุ่ม เครื่องปรุงรสเข้ากับเนื้อ เผ็ดหวานมัน กลมกล่อม ชิม 1 คำ ต้องขอชิมทั้งชาม
    ไม่เชื่อ!!! ต้องลองนะคะ 😉