ข้าวต้ม

ข้าวต้มปลา

30

ข้าวต้มไก่

30

ข้าวต้มหมู

30

ข้าวต้มกุ้ง

30

ข้าวต้มหมึก

30

ข้าวต้มรวมมิตรทะเล

40

ข้าวต้มกระเพาะ

30

ข้าวต้มกระดูกอ่อน

30

เกาเหลารวมมิตร

40

โจ๊กหมู

25

ข้าวเปล่า

10

โจ๊ก

โจ๊กไก่ใส่ไข่

30

โจ๊กไก่

25

โจ๊กหมูใส่ไข่

30

โจ๊กปลา

30

โจ๊กหมึก

30

โจ๊กหมึกใส่ไข่

35

โจ๊กปลาใส่ไข่

35

โจ๊กกุ้งใส่ไข่

35

โจ๊กกุ้ง

30

โจ๊กกระเพาะ

30

โจ๊กกระเพาะใส่ไข่

35

โจ๊กกระดูกอ่อนใส่ไข่

35

โจ๊กรวมมิตร (โจ๊กมั่ว)

30

โจ๊กกระดูกอ่อน

30

โจ๊กรวมมิตร (โจ๊กมั่ว)ใส่ไข่

35
ขณะนี้ร้านปิดสั่งออนไลน์


Qty Item Price(บาท)

รวมทั้งหมด

0 บาท

== ==