เมนูหลัก

ก๋วยจั๊บ ธรรมดา

30

ก๋วยจั๊บ พิเศษ

40

ก๋วยจั๊บ(เส้นเล็ก) พิเศษ

40

ก๋วยจั๊บ(เส้นเล็ก) ธรรมดา

30

ก๋วยจั๊บ(เส้นหมี่) พิเศษ

40

ก๋วยจั๊บ(เส้นมาม่า) พิเศษ

40

ก๋วยจั๊บ(เส้นหมี่) ธรรมดา

30

ก๋วยจั๊บ(เส้นมาม่า) ธรรมดา

30
ขณะนี้ร้านปิดสั่งออนไลน์


Qty Item Price(บาท)

รวมทั้งหมด

0 บาท

== ==