ไก่ย่าง

ไก่ย่าง (ตัว)

140

ไก่ย่าง (ครึ่งตัว)

70

ข้าว

ข้าวเหนียว

10
ขณะนี้ร้านปิดสั่งออนไลน์


Qty Item Price(บาท)

รวมทั้งหมด

0 บาท

== ==