เมนูข้าวมันไก่

ข้าวมันไก่ต้ม

30

ข้าวมันไก่ทอด

30

ข้าวมันไก่ต้ม+ไก่ทอด

30
ขณะนี้ร้านปิดสั่งออนไลน์


Qty Item Price(บาท)

รวมทั้งหมด

0 บาท

== ==