เมนูพิเศษ

ดาร์โกโก้หมีพ่นไฟ

50

ชาเขียวหมีพ่นไฟ

50

มอคค่า

55

เอสเปรสโซ่

55

ลาเต้

55

แม่หมี ขนาด L

85

ชาไทยหมีพ่นไฟ

50

พ่อหมี ขนาด L

95

ชานมหมีพ่นไฟ ขนาด L

75

ดาร์กโกโก้หมีพ่นไฟ ขนาด L

79

นมสดฮอกไกโดพ่นไฟ ขนาด L

79

ชาเขียวหมีพ่นไฟ ขนาด L

79

ชาไทยหมีพ่นไฟ ขนาด L

79

ลาเต้หมีพ่นไฟ ขนาด L

85

พ่อหมี

65

มอคค่าหมีพ่นไฟ ขนาด L

85

เอสเปรสโซ่หมีพ่นไฟ ขนาด L

85

ครีมมูสล้วน

50

แม่หมี

60

ชานมหมีพ่นไฟ

45

นมหมีฮอกไกโด

50
ขณะนี้ร้านปิดสั่งออนไลน์


Qty Item Price(บาท)

รวมทั้งหมด

0 บาท

== ==