เมนูอาหาร

ข้าวผัด

สามารถเลือกเนื้อสัตว์ได้
50

ข้าวผัดพริกเผา

สามารถเลือกเนื้อสัตว์ได้
50

ข้าวผัดผงกะหรี่

สามารถเลือกเนื้อสัตว์ได้
50


Qty Item Price(บาท)

รวมทั้งหมด

0 บาท

== ==