อาหารจานเดียว

ข้าวผัดปู

40

ข้าวผัดกุ้ง

40

กะเพาะปลาน้ำแดง

50

ข้าวผัดแหนม

40

ข้าวผัดกะเพราหมู

35

ข้าวผัดกะเพราไก่

35

ข้าวผัดกะเพรากุ้ง

40

ข้าวผัดกระเพราปลาหมึก

45

ข้าวผัดกระเพรารวมมิตร

40

ข้าวผัดพริกแกงหมู

35

ข้าวผัดพริกแกงไก่

35

ข้าวผัดพริกแกงกุ้ง

40

ข้าวผัดพริกแกงปลาหมึก

35

ข้าวผัดพริกแกงรวมมิตร

40

ข้าวผัดหมู

35

ข้าวผัดไก่

35
ขณะนี้ร้านปิดสั่งออนไลน์


Qty Item Price(บาท)

รวมทั้งหมด

0 บาท

== ==