อาหารจานเดียว

ข้าวมันไก่

40

ข้าวหมูแดง

40

ข้าวหน้าไก่

40

ข้าวหมูกรอบ

40

ก๋วยจั๊บน้ำใส

40

ก๋วยเตี๋ยวหมูแดง

40

อาหารจานหลัก

เครื่องหมูแดง

100

ต้มเลือดหมู

40
ขณะนี้ร้านปิดสั่งออนไลน์


Qty Item Price(บาท)

รวมทั้งหมด

0 บาท

== ==