เมนูมะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวน้ำหอมสด

40

น้ำมะพร้าวน้ำหอมเย็น

30

น้ำมะพร้าวน้ำหอมปั่น

30
ขณะนี้ร้านปิดสั่งออนไลน์


Qty Item Price(บาท)

รวมทั้งหมด

0 บาท

== ==