อาหารจานเดียว

ข้าวมันไก่

40

ข้าวมันไก่ทอด

40

ข้าวมันไก่รวม

40

ต้ม

เกาเหลา

40

เครื่องเคียง

ข้าวมัน

15

ข้าวเปล่า

15


Qty Item Price(บาท)

รวมทั้งหมด

0 บาท

== ==