เมนูหลัก

ข้าวหลาม

ไส้ถั่วดำ สามารถเลือกขนาดและรูปแบบได้
25

ข้าวหลามช็อต

เลือกไส้ได้
39

ข้าวเหนียวดำ

39


Qty Item Price(บาท)

รวมทั้งหมด

0 บาท

== ==