เครื่องดื่ม

กาแฟเย็น

25

ชานมเย็น

25

ชาเขียว

25

แดงโซดามะนาว

25

โกโก้เย็น

25

โอวัลติเย็น

25

โอเลี้ยง

25

ชาดำเย็น

25

แดงโซดา

25

เขียวโซดา

25

บ๊วยเย็น

25

เนสกาแฟ

25

ขนมปังปิ้ง

ขนมปังปิ้ง เนยนมน้ำตาล

ชุดละ
20

ขนมปังปิ้ง พริกเผาหมูหยอง

ชุดละ
20
สั่งออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 07:00:00 ถึง 19:00:00


Qty Item Price(บาท)

รวมทั้งหมด

0 บาท

== ==